menu

…a máme tu NETFLIX

…a máme tu NETFLIX

Uverejnené v kategórii Novinky od

Iste, je to dobrá správa pre obyvateľov Slovenska. S jeho príchodom sa vo svete prezentujú rôzne názory na používateľov služby, na operátorov a objavili sa názory o vplyve služby na sledovanosť televízií. Iste je to služba populárna a láme všetky doterajšie rekordy. Analytici predpovedajú v roku 2016 nárast abonentov služby NETFLIX na celom svete o 20 miliónov.
Obávam sa, že sa zatiaľ na Slovensku nič neudeje a ani nebude dopad na správanie sa najmä komerčných televízii u nás. Operátori nebudú blokovať služby (ako to najväčší už deklarovali). Určite si služba nájde priaznivcov aj u nás, ale veľký počet to nebude. Totiž tí, ktorí odmietli akceptovať ponuky našich televízií už dávno prešli do iného režimu a televíziu ani nesledujú. Orientujú sa v ponuke na internete a vedia si pomôcť prekonať jazykovú bariéru pri originálnych zvukových stopách atraktívnych programov. Alebo, a to im slúži ku cti, sú jazykovo vybavení tak, aby si programy vychutnali. Ostáva len otázka, koľkí budú ochotní za túto službu platiť. Myslím tým do času, kedy nepríde lokalizovaná verzia služby do jazyka, zrozumiteľného Slovákom.
Operátorom dovtedy nevzrastie prenášaný objem dát tak, ako v krajinách, kde je angličtina druhý jazyk, resp. produkt je aspoň čiastočne lokalizovaný do ich jazyka. Ani televízie sa nemusia báť, lebo však prerušovanie reklám nejakými programami síce odradzuje čoraz viac divákov, ale tí si nepomôžu, výsledky sledovanosti sú fajn. A nepomôže ani regulátor; však televízie musia z niečoho žiť. Ale keď bude služba lokalizovaná (nielen do slovenčiny), potom sa, okrem zákazníkov, musia báť všetci – televízie úbytku divákov a operátori nárastu dát a úbytku zákazníkov televíznych služieb. Ešte že bude internet. Uvidíme….

12 jan, 16

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment