menu

Na Slovensku Bez „Českých“ Programov? Pokračovanie

Na Slovensku Bez „Českých“ Programov? Pokračovanie

Uverejnené v kategórii Novinky od

….na Slovensku bez „českých“ programov? Pokračovanie

Vysielanie českých programov v sieti slovenských operátorov bolo aj predmetom konferencie Living on The Edge v Bratislave. Chápeme, že retransmisia českých programov škodí sledovanosti komerčných televízií na Slovensku a akceptovali by sme ich dôvody, ktoré prezentovali.

Domnievam sa, že samotné komerčné televízie neakceptujú určité zákonitosti malého slovenského (reklamného) trhu a paradoxne vinia za svoj neúspech operátorov a možnosť divákov vybrať si niečo „lepšie“. Myslím, že sú si na vine sami. To, že začali podnikať právne kroky voči operátorom je pochopiteľné a budem zvedavý na to, ako razantne zakročia proti svojim najväčším reklamným sponzorom, ktorí najviac poškodzujú tieto ich záujmy. UPC bolo asi prvé a veľmi pozorne budeme sledovať, kedy prídu na r(R)adu aj títo sponzori.

Tabuľka porušení zákona zo strany operátorov a výška pokuty za porušenie zákona v tejto oblasti v závere článku je len čerešnička na torte. Preto by som rád zverejnil aj druhú „stranu mince“.

Vysielateľ MAC TV s.r.o.

  1. V roku 2011 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) vysielateľom v 47 prípadoch, z toho 15 krát bola vysielateľovi uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 32 krát sankcia – pokuta.
  2. V roku 2012 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom v 39 prípadoch, z toho 13 krát mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 26 krát sankcia – pokuta.
  3. V roku 2013 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom v 40 prípadoch, z toho 9 krát mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 31 krát sankcia – pokuta.
  4. Celková výška právoplatne udelených pokút v roku 2011 bola 85 415 €, v roku 2012 to bolo 141 780 € a v roku 2013 123 090 €.

V roku 2011 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 57 krát, z toho 17 krát bol úspešný, 27 krát neúspešný a v 13 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

V roku 2012 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 39 krát, z toho 6 krát bol úspešný, 24 krát neúspešný a v 9 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

V roku 2013 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 53 krát, z toho 17 krát bol neúspešný a v 36 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

  1. V roku 2011 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom v 36 prípadoch, z toho 14 krát mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 22 krát sankcia – pokuta.
  2. V roku 2012 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom v 39 prípadoch, z toho 7 krát mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 32 krát sankcia – pokuta.
  3. V roku 2013 rozhodla Rada právoplatne o porušení zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom v 27 prípadoch, z toho 10 krát mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a 17 krát sankcia – pokuta.
  4. Celková výška právoplatne udelených pokút v roku 2011 bola 64 990 €, v roku 2012 to bolo 215 518 € a v roku 2013 93 773 €.

V roku 2011 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 40 krát, z toho 24 krát bol úspešný, 11 krát neúspešný a v 5 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

V roku 2012 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 25 krát, z toho 3 krát bol úspešný, 20 krát neúspešný a v 2 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

V roku 2013 podal vysielateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiam Rady spolu 13 krát, z toho 9 krát bol neúspešný a v 4 prípadoch súd do dnešného dňa zatiaľ právoplatne nerozhodol.

Zdrojom týchto informácií je samotná RVR, ktorá je už ochotná aj združovať viaceré porušenia zákona, dokonca aj iné paragrafy, do jedného správneho konania, aby pokuta „mala výchovný“ charakter. Ale tomu už nikto neuverí a stačí si pozrieť cenu reklamy a výšku pokuty za prekročenie času jej vysielania a sme doma….

R

05 máj, 15

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment