menu

Archives

Archives

Ing. Tibor Orlovsky

Jeden zo zakladateľov APKT, dlhoročný predseda Dozornej rady APKT, ukončil činnosť, ako zástupca operátora v roku 2014. Zvolený za čestného člena APKT dňa 1.12.2014.

prečítajte si

19 feb, 15