menu

Horúca jeseň

Uverejnené v kategórii Novinky od

Po horúcom lete prichádza pre nás aj „horúca“ jeseň. V lete bola schválená veľká novela Autorského zákona, v septembri malá novela Zákona o vysielaní a retransmisii. Z obidvoch týchto predpisov nám vyplývajú povinnosti, ktoré musíme splniť už od 1.1.2016. Naši členovia by nemali mať s ich zavedením problémy – viac čoskoro na apkt.sk.
Prechádzame obdobím, kedy EÚ pripravuje zmeny, vyplývajúce z programu skrátene nazvaného „Jednotný digitálny trh“. Tento rozsiahly program zahŕňa revíziu a verejné konzultácie smerníc, ktoré tvoria základ aj našej legislatívy. Je preto dôležité sa aktívne zúčastniť týchto konzultácií. Napríklad smernica „CabSat“ Directive 89/93 je jedným zo základných dokumentov použitých pri tvorbe Zákona o vysielaní a retransmisii a jej doterajšia interpretácia je pre operátorov prekážkou v podnikaní. Jej verejná konzultácia bola ukončená k 29.9.2015 a APKT zaslalo svoj pripomienky. Ďalšia smernica týkajúca sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb je tiež podkladom pre zákon o vysielaní a retransmisii, týka sa najmä vysielateľov, ale aj poskytovateľov mediálnych služieb na požiadanie. Tam máme čas do konca októbra. Z pohľadu sietí sú dôležité aj konzultácie týkajúce sa hodnotenia a preskúmania regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby a požiadaviek na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia do roku 2020 a to je už aj o nás (do 7.12.2015).
Na Slovensku sa finišuje s projektami, podporovanými peniazmi EÚ, zameranými na rôzne oblasti digitalizácie. S nimi sú spojené aj stavebné práce v rozsahu výkopov v mestách, obciach. Je evidentné, že operátori majú záujem využiť tieto projekty na „pripoloženie“ svojich vedení. Je otázne, ako bude pochopená ich snaha, robiť to bez podieľania sa na nákladoch, spojených s výkopom. V praxi to vyzerá tak, že dve „európske trubky“ sú pod vrstvou viacerých chráničiek operátorov. Pokiaľ si niekto myslí, že to bude zadarmo, bojím sa, že sa mýli. A riskujú dodávatelia (ručia za dodržanie predpisov a projektu), stavebné úrady, samotní operátori a v konečnom dôsledku my všetci. A to nehovorím o ovplyvnení hospodárskej súťaže v jednotlivých mestách. Budeme zvedaví, ako sa k tomu postavia zodpovední. Netvárme sa, že európske peniaze nie sú naše (vieme, pre koľko projektov na Slovensku bolo zastavené financovanie EÚ a nakoniec sa to zaplatilo z našich daní – dnes RTVS zverejnil, že EÚ kvôli neschopnosti dodržať jej pravidlá nepreplatí Slovensku financie v rozsahu takmer 235 mil. € ). Môžeme hádať, prečo.
A na záver citát z komentára Adama Valčeka, SME, 6.10.2015, ktorý uverejnil v súvislosti s novým mobilným operátorom a kauzám okolo využitia licencie štvrtého mobilného operátora: „…najviac pomohol SWANu regulačný úrad. Toto všetko si treba pripomínať vždy, keď sa tešíme z nízkych cien nového operátora. Pretože tieto ceny v skutočnosti nie sú dôsledkom konkurencie, ale krivenia pravidiel“ – koniec citátu. Výstižné. A určite to neplatí len pre mobilných operátorov.
Pozdravujem
Robo

15 okt, 15

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment