menu

Blog

Nový člen APKT

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. sa stala pridruženým členom APKT Na zasadnutí členov APKT dňa 21.septembra asociácia prijala v zmysle Stanov za svojho pridruženého člena spoločnosť Huawei Technologies (Slovak), s.r.o....

prečítajte si

18 dec, 15

Prevratný návrh !

Dostal sa nám do rúk návrh dokumentu, ktorý znamená prvý významný medzník v poskytovaní on-line služieb pri cezhraničnom používaní ich zmluvnými používateľmi. Významný je preto, lebo zákazník členskej krajiny...

prečítajte si

18 dec, 15

Horúca jeseň

Po horúcom lete prichádza pre nás aj „horúca“ jeseň. V lete bola schválená veľká novela Autorského zákona, v septembri malá novela Zákona o vysielaní a retransmisii. Z obidvoch týchto...

prečítajte si

15 okt, 15

Výročná správa RVR 2014

Tak a máme tu Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2014. Nesporne zaujímavý dokument o 354 stranách. Nás...

prečítajte si

05 jún, 15