menu

Nový člen APKT

Uverejnené v kategórii Novinky od

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. sa stala pridruženým členom APKT

Na zasadnutí členov APKT dňa 21.septembra asociácia prijala v zmysle Stanov za svojho pridruženého člena spoločnosť Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
Na zasadnutí APKT dňa 7. decembra 2015 asociácia súhlasila s pokračovaním spoločností AXOCOM, s.r.o. a Mega Max Media, s.r.o. v pozícii pridružených členov APKT aj v ďalšom roku.
K 31.12.2015 má APKT 18 riadnych členov, 3 pridružených členov a jedného čestného člena.

18 dec, 15

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment