menu

Prevratný návrh !

Prevratný návrh !

Uverejnené v kategórii Novinky od

Dostal sa nám do rúk návrh dokumentu, ktorý znamená prvý významný medzník v poskytovaní on-line služieb pri cezhraničnom používaní ich zmluvnými používateľmi. Významný je preto, lebo zákazník členskej krajiny EÚ už nebude diskriminovaný blokovaním jeho služieb, ak ich chce používať napr. pri svojej zahraničnej ceste do inej krajiny EÚ. Odstránenie geoblokingu pri on-line službách je zrejme prvý krok v tejto oblasti a budú nasledovať ďalšie, plánované v projekte jednotný digitálny trh. Negatívne reakcia niektorých komerčných televízií ani tak nesmerujú proti tejto aktivite, ale skôr si pripravujú pôdu k ďalším pripravovaným opatreniam, ktoré sa viažu na novelizáciu známej smernice CabSat z roku 1998 a ďalším opatreniam k vymožiteľnosti autorského práva, ktoré budú mať väčší dosah na ich vysielanie, ale nepredbiehajme.
Zákazník, ktorý si u svojho operátora zakúpi spolu s televíznou ponukou aj on-line službu (už tradične nazývanú …..Go) si riadne plní svoje povinnosti z pohľadu práva vysielateľov a autorského práva, v cene služby má aj poplatok pre organizácie kolektívnej správy práv. Operátori si všimli, že s programom kupujú (aj keď nie vždy sú to schopní využiť) aj tzv. on-line práva (OTT…). To, že ich môžu využívať ich zákazníci vo svojej domovskej krajine je samozrejmé. Problém vznikal vtedy, ak zákazník vycestoval do inej krajiny. Vysielatelia, pod rúškom porušenia autorských práv nútili operátorov, aby zabezpečili nemožnosť využívania on-line služieb za hranicami domovskej krajiny. Konečne niekto pochopil, že ten istý zákazník, ktorý platí za on line službu doma nemôže porušiť autorské práva, ak túto službu používa individuálne v inej krajine. A nie je to vôbec „ďalšie použitie“ diela! Ani doma neporušujeme autorské práva, ak sledujeme ponuku programov na viacerých televízoroch, ak sú to iné zariadenia, musí si ich operátor v systéme registrovať a nemôže porušovať autorské práva ak program sleduje napr. na takto registrovanom mobilnom zariadení v mieste mimo svojej trvalej adresy. Tak aký je tu rozdiel? Zdá sa, že rozdiel je len v tom, že niekto chcel viac zarobiť na operátoroch a ich zákazníkoch.
Iná situácia je, ak operátor poskytuje tieto služby aj iným osobám, nie z okruhu jeho zákazníkov televíznych služieb. Tam samozrejme musí preukázať, že v cene služby sú všetky poplatky za použitie diela autorom a organizáciám kolektívnej správy práv.
Budeme sledovať vývoj v tejto oblasti a rozhodne sa zapojíme do diskusie okolo Ďalších pripravovaných zmien.

Ťavoda

18 dec, 15

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment