menu

Štatistiky 2015

Uverejnené v kategórii Novinky od

A máme tu štatistiky retransmisie na Slovensku za rok 2015. Údaje sú získané od RÚ SR a počty účastníkov sú k termínu 31.12.2015.
V satelitnej retransmisii došlo k miernemu nárastu účastníkov (+5313), rástol aj počet zákazníkov digitálnej televízie DVB-C (+4785) a výrazne u IPTV (+39660).
Naopak, počet „analógových“ účastníkov klesá veľmi pomaly (-19238). Stále ich je skoro 242000. Toto číslo je extrapolované z údajov a je počítané rovnakou metodikou, ako predchádzajúce roky.
Štatistika zaznamenala aj nárast DVB-T platenej televízie (+5689), počet účastníkov mikrovlnnej technológie pomaly klesá.
Dalo by sa povedať, že na Slovensku je ešte dostatočný priestor pre digitalizáciu. Ak si ale uvedomíme počet subjektov, od ktorých pochádzajú tieto čísla, konsolidácia ešte stále nenadobudla želané tempo. Rozdrobenie trhu je veľkou prekážkou práve pre digitalizáciu. A na tú mnohé subjekty netvoria dostatok prostriedkov. A nie je v tom len ekonomická situácia obyvateľstva.
R

21 jún, 16

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment