menu

Tlačová správa APKT 04/2017

Uverejnené v kategórii Novinky od

Tlačová správa

Operátori sú pripravení vyradiť
programy JOJ z ponuky

Bratislava 19.4.2017 – Televízni operátori odmietajú ultimátum vysielateľa TV JOJ, ktorý od nich požaduje neprimeraný poplatok za retransmisiu tejto stanice. Ultimátum vysielateľa TV JOJ je pre operátorov úplne neakceptovateľný a jeho výzva na vyradenie českých verejnoprávnych staníc je, mierne povedané, prestrelená. Operátori združení v Asociácii prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) sú preto pripravení na vyradenie staníc JOJ, JOJ Plus a WAU z programovej ponuky. Podľa informácií APKT, pohár trpezlivosti už pretiekol aj ďalším káblovým a satelitným operátorom, ktorí sú rovnako pripravení pristúpiť k tomuto kroku.

„TV JOJ požaduje od operátorov za šírenie jej vysielania prehnaný poplatok, ktorým by sa táto stanica dotiahla takmer na úroveň najdrahších, prémiových filmových staníc. Súčasne požaduje, aby operátori zaradili programy JOJ, JOJ Plus a WAU do základného programového balíčka, pričom odmieta možnosť zriadiť samostatný balíček JOJ, ktorý by si záujemcovia mohli objednať samostatne. Pri takto nastavených podmienkach majú operátori len dve možnosti – prvou je výrazné zvýšenie cien za základný TV balíček, tou druhou je vyradenie TV JOJ z ponuky,“ povedal prezident APKT Robert Ťavoda. Ako dodal, keďže zvýšenie cien už niektorým operátorom spôsobilo nemalé ťažkosti, nikto z nich nebude riskovať opakované zvýšenie cien. Keďže zo strany TV JOJ žiaľ absentuje záujem o konštruktívny dialóg a rozumnú spoluprácu, operátorom neostáva iná možnosť, než vyradenie programov JOJ z ponuky.

Je paradoxné, že vysielateľ TV JOJ sa súčasne stavia do pozície akéhosi regulátora, keď vyzýva, aby operátori vyradili z ponuky všetky české stanice, vrátane programov verejnoprávnej Českej televízie. Pritom práve on je jedným z najfrekventovanejších porušovateľov ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. Svedčia o tom desiatky právoplatne rozhodnutých podaní, ktoré voči vysielateľovi viedla Rada pre vysielanie a retransmisiu. TV JOJ vedie na tému dostupnosti programov nerelevantnú rétoriku. Nie je jediný dôvod, aby operátori upravovali ponuky podľa vyhlásení programových spoločností, pokiaľ sa to netýka ich vlastných programov. APKT odmieta takýto konfrontačný prístup a vysielateľovi TV JOJ zároveň pripomína, že to boli práve kábloví operátori, ktorí umožnili, aby táto televízia vôbec vznikla, keď ju pred rokmi pri začiatkoch vysielania bezplatne zaradili do svojich programových ponúk.

Robert Ťavoda
prezident Asociácie prevádzkovateľov káblových telekomunikácií
—————————————————————————————————————————————-
APKT — Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 22 členov (traja pridružení členovia), ktorí poskytujú káblové televízne, internetové a telefónne služby 350 000 domácnostiam a organizáciám na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k verejnosti, ako aj legislatívnym a regulačným orgánom.

Kontakt: Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácii; e-mail: apkt.sk@gmail.com web: www.apkt.sk

19 apr, 17

Posledné komentáre

Článok má 3 komentáre.

 

 • ***RebSmup*** says: posted on 03 jún, 2019

  Amoxicillin Superinfection Where To Buy Levitra Without Prescription Cephalexin Keflex Safe With Sulfa Allergy viagra Buy Wellbutrin Sr In Singapore Buy Ramapril Without Prescription

  Odpovedať
 • ***Austbralix*** says: posted on 06 jún, 2019

  Prix Du Levitra 10 Mgf Achat Finasteride Cialis Jus De Pamplemousse buy legit accutane

  Odpovedať
 • ***RebSmup*** says: posted on 15 jún, 2019

  Propecia Haargroei Where can i buy isotretinoin North Ayrshire Dog Amoxicillin cheapest levitra 20mg Buy Cheap Zocor Without Prescription Discount Generic Levitra Cialis Generika Deutschland

  Odpovedať

post comment