menu

Tlačová správa

Uverejnené v kategórii Novinky od

Tlačová správa

Komerčné televízie chcú inkasovať svojich divákov
cez TV operátorov

Ak sa zvýšia ceny za služby káblovej a IP TV televízie, príčinou bude iba a len konanie televízií Markíza a JOJ

Bratislava 21.11.2016 – Komerčné televízie Markíza a JOJ chcú spoplatniť svoje vysielanie pre divákov, ktorí ju sledujú prostredníctvom televíznych operátorov. Od operátorov žiadajú, aby jej od januára platili za programový obsah niekoľkokrát vyšší poplatok za zaradenie v základnej programovej ponuke, ako doteraz. Keďže operátori nakladajú iba s peniazmi, ktoré majú od svojich zákazníkov, nátlak zo strany televízií bude viesť k zvýšeniu ceny za služby káblovej či IP TV televízie. Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) s tým nesúhlasí a preto dáva divákom a zákazníkom toto konanie televízie Markíza a JOJ do pozornosti.

„Je nám ľúto, že sa tieto komerčné televízie rozhodli k takémuto postupu, pretože je to na úkor jej divákov a našich zákazníkov. Táto požiadavka povedie k tomu, že sa ceny za služby káblovej a IP TV pravdepodobne zvýšia o vyše 2€ za mesiac, čo si operátori neželajú a nesúhlasia s tým. Považujeme za dôležité, aby diváci vedeli – ak uvedené televízie neprehodnotia svoj prístup – že príčinou zvýšenia ceny bude iba rozhodnutie týchto televízií,“ povedal prezident APKT Robert Ťavoda. Ako dodal, je ešte druhá možnosť, ktorou je vyradenie všetkých ich programov (Markíza, Dajto, DOMA, JOJ, JOJ Plus a WAU) z programových balíčkov jednotlivých operátorov, čo by však bolo v neprospech tak väčšiny divákov, ako aj televízie a operátorov.

Uvedené poplatky za obsah vysielania (pôvodne za HD vysielanie) sú prehnané a prekračujú ceny špičkových tematických kanálov, navyše s podmienkou ich zaradenia do základných súborov operátorov, čím cena základných súborov stúpne aj o viac, ako 50%. Vysielatelia týchto staníc tak prechádzajú do segmentu platených TV staníc, rovnako ako ostatné monotematické filmové, športové, či dokumentárne stanice s výrazne menším a menej rušivým podielom reklamy vo vysielaní. Operátori ich vysielateľom platia poplatky, ktoré následne zohľadňujú v cene televíznych balíčkov. Od januára hrozí, že to bude prípad aj týchto staníc. Televízie tak budú divákom a zákazníkom svoje vysielanie účtovať dvakrát: nielen cez reklamu, ale aj prostredníctvom poplatku nanúteného operátorom.

Robert Ťavoda
prezident Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií

—————————————————————————————————————————————-
APKT — Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 22 členov (traja pridružení členovia), ktorí poskytujú káblové televízne, internetové a telefónne služby 350 000 domácnostiam a organizáciám na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k verejnosti, ako aj legislatívnym a regulačným orgánom.

Kontakt: Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácii; e-mail: apkt.sk@gmail.com web: www.apkt.sk

22 nov, 16

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment