menu

O nás

Asociácia

Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií vznikla v roku 1998, kedy časť členov SAKT na znak nespokojnosti s činnosťou a postupmi vedenia SAKT odišla z asociácie a rozhodla sa založiť nové združenie, ktoré by malo zastupovať oprávnené záujmy profesionálnych prevádzkovateľov káblových sietí. Zástupcovia vtedy všetko podnikateľských subjektov prijalo stanovy a založili Asociáciu prevádzkovateľov káblovej televízie na Slovensku. Počas svojej existencie sa preukázala oprávnenosť kroku – založiť inú asociáciu. Snažila sa nepodliehať tlakom programových spoločností združených v EBU, ani tlakom komerčných nemeckých operátorov združených v VPRT. Podobne nepodľahla tlakom vtedajších vedení organizácií kolektívnej správy práv, ani realite žalôb zo strany SAPA. Naše rozhodnutie postaviť vzťahy s organizáciami kolektívnej správy na novú úroveň vyvrcholilo v roku 2012 uzatvorením Rámcovej dohody do konca roku 2015 a následne prostredníctvom dohôd o vyrovnaní sa ukončilo obdobie vzájomných žalôb pre neplnenie si povinností, resp. stanovenie podľa nás neprimeranej výšky odmien za použitie diel v procese retransmisie.

Pri našich aktivitách sa snažíme spolupracovať najmä s SAKT, aj keď nie vždy sa zhodneme na spoločnom stanovisku. Napriek tomu sa stáva, že rokujeme samostatne a dosť komplikovane prichádzame k spoločnému záveru. Ale to je dané procesmi a záujmami operátorov.

V roku 2014 sme profesionalizovali našu činnosť prijatím nových Stanov, voľbou a angažovaním prezidenta na 4-ročné obdobie, zriadili sme kanceláriu a prijali nový názov Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií.

Takto sme pripravili priestor na lepšiu komunikáciu s prostredím, väčšiu podporu našim členom a aktívny prístup k dianiu či už v procese prijímania legislatívy, zastupovania členov pri rokovaniach s inštitúciami. Komunikáciu s prostredím považujeme za veľmi dôležitú a táto webová stránka je len dôkazom nášho záujmu. Chceli by sme, aby sa stala akýmsi portálom všetkých operátorov, aby mali možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu ale najmä aby vedeli, že ich práca a podmienky na ňu nám nie sú ľahostajné

Teším sa na spoluprácu

Ing. Robert Ťavoda – prezident APKT

Stanovy APKT_VZ140619

PRIHLASKA2015

Užitočné odkazy