menu

Štatistiky 2016

Štatistiky 2016

Uverejnené v kategórii Novinky od

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil na svojom portáli dňa 2.5.2017 informáciu o popularite spôsobu TV príjmu domácností na základe zmluvy o poskytovaní služby v Slovenskej republike. Najpopulárnejším spôsobom je príjem cez satelit, ktorý v roku 2016. Na základe poskytnutých informácií na tomto mieste nájdete podrobnosti o počte účastníkov pre jednotlivé technológie.
Na konci roku 2016 bolo na Slovensku celkom 1 769 113 zmluvných zákazníkov retransmisie. V tomto čísle nie sú zahrnutí používatelia platenej služby DVB-T a služby retransmisie, poskytovanej prostredníctvom mobilných sietí.

26 máj, 17

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment