menu

Riešime vaše práva

Výhodou členstva je profesionálne riešenie autorského práva a iných povinností spoločne, v rámci jednej silnej profesnej asociácie.

Profesionalita

Výhodou je vystupovanie navonok ako profesionálna organizácia so svojim štatútom, stanovami a velkou členskou základňou.

Nielen operátori

Výhodou je pridružovanie aj iných členov ako iba operátorov napr. vysielateľov platených programov.

Vieme čo sa deje

Výhodou je informovanosť členov asociácie o dianí na trhu káblovej TV, o operátoroch, radení sa o spoločných rozhodnutiach.

Novinky