menu

Riešime vaše práva

Výhodou členstva je riešiť vysielateľské, autorské a iné práva a povinnosti spoločne v rámci jednej silnej profesnej asociácie.

Profesionalita

Výhodou je vystupovanie navonok ako profesionálna organizácia so svojim štatútom, stanovami a velkou členskou základňou.

Nielen operátori

Výhodou je pridružovanie aj iných členov ako iba operátorov napr. vysielateľov platených programov.

Vieme čo sa deje

Výhodou je informovanosť členov asociácie o dianí na trhu káblových TV operátorov, radení sa o spoločných rozhodnutiach.

Novinky