menu

Prevratný návrh – bude prevratným?

Prevratný návrh – bude prevratným?

Uverejnené v kategórii Novinky od

Keď sme pripomienkovali dokumenty EU o úprave niektorých smerníc balíku opatrení v projekte Jednotná digitálna Európa, tešili sme sa na 18. máj. To bol termín, kedy sa mali zverejniť výsledky pripomienkových konaní s konkrétnymi výstupmi. Žiaľ, dodnes nedošlo k zverejnenie, objavili sa hlasy, že voči pokrokovým myšlienkam sú najmä ochrancovia autorských práv. Zaujímavé je, že z novely smernice o mediálnych službách uniklo, že síce limit reklamy vo vysielaní komerčných staníc ostáva (20% celkového vysielacieho času), ale stanice budú mať voľnosť v jej umiestňovaní, nebude limit 20% počítaný z jednej vysielacej hodiny, ako doteraz. Čo to znamená?
Minulý týždeň na Letnom seminári ČAEK zástupca TV NOVA medzi iným oznámil, že na Slovensku je „pretlak reklamy“ – TV Markíza nedokáže vyhovieť všetkým záujemcom o reklamu, v Čechách je tej reklamy omnoho menej – možno aj to je dôvod obľuby českých staníc na Slovensku). Uvidíme, ako sa komerčné televízie vysporiadajú s takýmto „uvoľnením rúk“ a aký dopad to môže mať na ich divákov. Možno nastal čas oživiť myšlienku, aby operátori za vysielanie niektorých komerčných programov mali mať nárok na platby za distribúciu, ako odštep za reklamu. Ak platíme za HD, máme tiež dôvod dostať niečo za distribúciu programov k ich divákom – za satelit a DVB-T platia.
Na tom istom mieste ma zaujal postoj vysielateľa plateného programu, že je v princípe za geobloking. Verím, že tak reagoval na inak položenú otázku. Len by bolo tragédiou, ak by projekt geoblokingu bol zavrhnutý kvôli takýmto stanoviskám a znemožnil by individuálne využitie uhradených služieb zákazníka pri jeho dočasnom pobyte mimo územia, kde si za služby platí.
Je jasné, že pre majiteľov autorských práv je neakceptovateľné niečo meniť (napr. teritoriálny princíp), veď ich základy pochádzajú niekedy z roku 1938 a za tie roky to lobingom dotiahli do absolútnej dokonalosti a nedtknuteľnosti, tak prečo v modernej spoločnosti niečo upravovať. Naopak, nárokujú si zvýšenie ochrany ich diel. A to sú problémy s úpravou smernice o cezhraničnej televízii.
Uvidíme, ako sa s takýmito názormi vysporiadajú tvorcovia programu Jednotná digitálna Európa, ako chce EU naplniť aspoň jeho mediálnu časť. Možno sa to dozvieme počas slovenského predsedníctva.
R

21 jún, 16

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment